Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO RYPARD.PL

Pobierz politykę prywatności w plik pdf (kliknij)

Spis treści

Informacje ogólne 2

        Kim jesteśmy ? 2

        Kto jest administratorem danych osobowych (ADO) ? 2

Cel przetwarzania danych osobowych 2

W jakim celu pozyskujemy dane osobowe? 2

Jakie dane osobowe pozyskujemy? 3

    Szczegółowe informacje dotyczące celu przetwarzania danych osobowych 3

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 6

Okres przechowywania danych 8

 Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe? 8

 Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania danych osobowych 8

Udostępnianie danych osobowych 9

Komu udostępniamy dane osobowe? 9

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych osobowych innym podmiotom 10

Uprawnienia przysługujące osobom, których dane są przetwarzane 11

Jakie prawa przysługują użytkownikom ( Usługobiorcom/Klientom)? 11

Zasady korzystania z plików cookies 13

Informacje podstawowe 13

Zmiana zasad postępowania z plikami cookies 15

Postanowienia końcowe 15

 

 

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności rypard.pl. Jako Sklep Internetowy, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

W niniejszym dokumencie posługujemy się pojęciami wprowadzonymi w Regulaminie sklepu internetowego rypard.pl. Zaleca się zapoznanie także z tym dokumentem.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. 1.      Kim jesteśmy?

 Sklep Internetowy rypard.pl prowadzi L&J Jarosław Pikuła Sp.J. w Gorzowie Wlkp., która przetwarza dane osobowe użytkowników ( klientów i usługobiorców, o których mowa w „Regulaminie sklepu internetowego rypard.pl” dostępnym na stronie rypard.pl) jako Administrator Danych Osobowych (dalej jako ADO).

Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za używanie i ochronę danych naszych użytkowników. 

 

 1. 2.      Kto jest administratorem danych osobowych (ADO)?

L&J Jarosław Pikuła Spółka jawna z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

ul. Brukselska 51

66-400 Gorzów Wielkopolski

NIP 5993126185

REGON 080450778

KRS 0000358848

Adres emal: jaropik@op.pl

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.      W jakim celu pozyskujemy dane osobowe ?

ADO używa dane użytkowników (uzyskanych online lub osobiście), między innymi, w celu:

- zarządzania ich rejestracją,

- zarządzania zakupami produktów,

- zarządzaniem udostępnionych Usług elektronicznych.

 

 

 

 1. 2.      Jakie dane osobowe pozyskujemy?

W zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo użytkownik (Klient, Usługobiorca) będzie chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje: 

 • dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład: imię, nazwisko, dane kontaktowe, tj. adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);
 • informacje finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.); 
 • informacje handlowe (np. czy użytkownik jest zapisany do naszego Newslettera), 

Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub Usługi elektronicznej w Sklepie rypard.pl, niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić nam tych danych, możliwe, że nie będzie mógł on zarejestrować się, jako użytkownik (Klient, Usługobiorca) lub że nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji.

 

 1. 3.      Szczegółowe informacje dotyczące celu przetwarzania danych osobowych

CEL

Dodatkowe informacje

1. Zarządzanie rejestracją użytkownika Sklepu internetowego rypard.pl

Jeżeli osoba zdecyduje się zarejestrować jako użytkownik naszego Sklepu, będziemy potrzebowali przetwarzać jej dane, aby móc ją zidentyfikować, jako użytkownika oraz aby dać jej dostęp do poszczególnych funkcji, produktów i usług, które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników. Konto zarejestrowanego użytkownika można w każdej chwili zamknąć, kontaktując się z nami zgodnie z   § 8 ust. 4 Regulaminu sklepu internetowego rypard.pl, zgodnie z którym „Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jaropik@op.pl”.

 

2. Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia Usług elektronicznych, zawartej z Nami za pośrednictwem

rypard.pl

W tym celu dane osobowe przetwarzane są głównie po to, aby:

 • Skontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania go o aktualizacjach lub przekazania mu informacji związanych z zamówionymi Towarami oraz Usługami elektronicznymi.
 • Zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności. Uruchomić niezbędne mechanizmy, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom względem użytkownika oraz względem Nas podczas procesu zakupów. Jeżeli w naszej opinii transakcja jest nielegalna, przetwarzanie danych może skutkować jej zablokowaniem.
 • Zarządzać ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu oraz aby zarządzać pytaniami o dostępność Towarów za pośrednictwem rypard.pl.
 • Do celów fakturowania oraz aby wystawiać paragony i faktury za zakupy dokonane za pośrednictwem Sklepu. 
 • Zapewnić możliwość korzystania z innych dostępnych funkcji lub usług, takich jak Kupony Rabatowe.

 

3. Obsługa wniosków i żądań składanych za pośrednictwem kanałów Obsługi Klienta, np. z wykorzystaniem Formularza kontaktowego

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do zarządzania lub rozwiązywania wniosków i żądań.

 

4.  Cele marketingowe realizowane za pośrednictwem Usługi elektronicznej NEWSLETTER

W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby:

 • W zakresie, w jakim użytkownik zapisze się na otrzymywanie naszego NEWSLETTERA, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłania informacji dotyczących naszych Towarów – informacji o promocji lub o nowościach. W tym celu przetwarzane będą dane w postaci adresu poczty elektronicznej.
 • Nie prowadzimy profilowania, nie prowadzimy analizy profilu Usługobiorcy/Klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji.
 • Prosimy pamiętać, że użytkownik możne w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania NEWSLETTERA, stosownie do treści § 11 ust. 2 Regulaminu sklepu internetowego rypard.pl, tj. poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jaropik@op.pl lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego, wskazując jako adresata „Administratora”.
 • Przeprowadzać działania promocyjne (na przykład, w celu przeprowadzania konkursów). Poprzez uczestnictwo w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, użytkownik upoważnia nas do przetwarzania udostępnionych przez niego danych, w zależności od akcji promocyjnej, jak również do przekazywania ich różnym mediom, takim jak portale społecznościowe lub w obrębie samego Sklepu internetowego rypard.pl. Każda akcja promocyjna, w której użytkownik weźmie udział, posiadać będzie swoje własne podstawy prawne, w których zawarte będą bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkownika. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 ADO ma prawo do przetwarzania danych naszych użytkowników z kilku powodów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c  oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.):

 • w celu wykonania umowy, którą użytkownik akceptuje w momencie zarejestrowania się na naszej stronie oraz podczas dokonywania zakupów lub korzystania z którejkolwiek z naszych usług lub funkcji,
 • w celu realizacji obowiązków jakie na administratorze ciążą z mocy prawa (np. prawo podatkowe),
 • na podstawie zgody użytkownika w celu obsługi zapytań jako  upoważnienie, udzielane nam przez użytkownika do wysyłania mu, między innymi, naszego NEWSLETTERA.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Klientów nie będących konsumentami ADO może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

NEWSLETTER

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

 adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg  podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi ADO  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić ADO lub jakie mogą być podnoszone wobec ADO

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ADO, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez ADO działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Klientów nie będących konsumentami ADO może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.      Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe?

ADO będzie przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu. Dane będą następnie przechowywane odpowiednio zapisane i chronione przez niezbędny okres czasu, uzasadniony ochroną interesów ADO, a zatem czas, w jakim mogłaby powstać odpowiedzialność cywilna, administracyjna lub podatkowa z tytułu przeprowadzonych transakcji oraz z tytułu przetwarzania danych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w zależności od każdego przypadku, nastąpi usunięcie danych osobowych użytkownika.

Generalnie dane klientów przetwarzane będą przez okres 2 lat w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, w zakresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

W odniesieniu zaś do utworzonego w sklepie internetowym konta, dane użytkownika będą przetwarzane do czasu jego zlikwidowania konta.

W odniesieniu do Newslettera dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym zakresie.

 

 

 

2. Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania danych.

Okres przechowywania danych zależy od celów, do jakich będą one przetwarzane, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem:

 

 

Cel

Czas przechowywania

1. Zarządzanie rejestracją użytkownika Sklepu rypard.pl

Dane użytkownika będą przetwarzane przez czas, przez jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować).

2. Wykonanie umowy sprzedaży

Przetwarzanie danych będzie trwało przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego Towarów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym Towarem, oraz w ograniczonym zakresie przez czas wynikający z obowiązków podatkowych ADO.

 

3. Obsługa klienta  w zakresie jego wniosków, skarg i żądań

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.

4. Marketing  - NEWSLETTER

 

Dane Usługobiorcy będą przetwarzane dopóki nie cofnie on zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem Usługi elektronicznej NEWSLETTERA

Jeżeli użytkownik weźmie udział w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, będziemy przechowywać jego dane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia tej akcji.

 

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.      Komu udostępniamy dane osobowe ?

Pozyskane dane będą udostępniane współpracującym z nami usługodawcami, z którymi mamy podpisane umowy, mogący posiadać siedzibę zarówno na terenie jak i poza terenem Unii Europejskiej, tj. jak kurierzy, księgowa.

Realizacja celów ADO wskazanych powyżej wymaga udostępnienia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, które wspierają go w świadczeniu oferowanych usług, to znaczy:  instytucjom finansowym, instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom,  dostawcom usług technologicznych,  dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,  dostawcom usług związanych z obsługą klienta, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

ADO zobowiązuje się do korzystania z usług podmiotów które spełniają warunki przetwarzania danych określone w przepisach RODO, w tym podmiotom certyfikowanym oraz podmiotom, z którymi zawarta zostanie umowa o powierzeniu danych osobowych.

 

W zakresie wynikającym z odrębnych przepisów dane osobowe mogą być również udostępnione na żądanie organów państwowych.

 

 1. 2.      Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego rypard.pl mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy -  ADO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie ADO w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych ADO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie ADO w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 • dostawcy usług zaopatrujący ADO w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające ADO prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej ADO) - ADO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający ADO wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - ADO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Jakie prawa przysługują użytkownikom (Usługobiorcom/Klientom)?

ADO zobowiązuje się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw.

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

 • Zażądania od nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby.
 • Zażądania od nas sprostowania danych, które już posiadamy. Uwaga: poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązuje się on powiadomić nas o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. W konsekwencji zaś jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona Platformie lub podmiotowi działającym w jej imieniu lub na jej rzecz, a także każdej osobie trzeciej, wynikająca z podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych, pozostanie wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.
 • Zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane (prawo do bycia zapomnianym). 
 • Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne. 

Ponadto należy podkreślić, że w sytuacji, gdy użytkownik udzielił zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli zaś podstawą prawną do przetwarzania danych jest waśnie w/w zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

W sytuacji zaś gdy przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania reklamacji przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych, tj. UODO. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z ADO poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres ADO wskazany w INFORMACJACH OGÓLNYCH polityki prywatności.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

 1. 1.      Informacje podstawowe

Sklep rypard.pl korzysta z plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie ze Sklepu, poznać, w jaki sposób się z Nami kontaktują i, w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich nawyków w zakresie korzystania z Internetu.

 

Czym jest plik Cookie?

 Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez witrynę internetową na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu Użytkownika, zawierający dane na temat korzystania Użytkownika z tej strony. Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania z witryny i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna Użytkownikowi, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody komputerowi.

 Pomimo ze w niniejszej polityce stosowane jest ogólne pojęcie Cookie, jako główny sposób przechowywania  informacji  wykorzystywany  przez  tę  stronę  internatową,  do  tych  samych celów,   co   Cookies   stosowana   jest   również   przestrzeń   nazywana ,,Pamięcią Lokalną" przeglądarki. W związku z tym, informacja zawarta w tym rozdziale odnosi się również do wspomnianej „Pamięci Lokalnej”.

Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp przez Cookies do urządzeń użytkowników końcowych. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików Cookies, tj. zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików Cookie.

 Zapisane informacje i dostęp do nich nie zmienia konfiguracji urządzenia użytkownika końcowego, a także oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu.

 

Korzystając z tej witryny internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików Cookie, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu Cookies i dostęp do urządzenia końcowego użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików Cookie. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć w poniższych sekcjach: Jak mogę uniknąć używania plików Cookie w tej witrynie? oraz Jak wyłączyć i uniemożliwić korzystanie z plików Cookies? 

 

Jak wykorzystywane są Cookies na tej witrynie internetowej?

Cookies, to istotny element, na którym opiera się działanie naszej strony internetowej. Głównym celem Cookies jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z witryny internetowej. Cookies pomagają nam, na przykład, w identyfikacji Użytkownika w zapamiętaniu jego/jej preferencji (język, kraj, itd.) w czasie korzystania ze strony oraz podczas jego/jej przyszłych wizyt.

Informacja zebrana przez Cookies pozwala nam ponadto ulepszać witrynę internetową poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników, przyspieszenie wyszukiwania, itd.

Czasami, jeśli uzyskaliśmy wcześniej świadomą zgodę, możemy używać plików Cookie, tagów lub innych podobnych funkcjonalności, aby uzyskać informacje, które umożliwiają nam pokazywanie reklamy, zarówno z naszej własnej witryny internetowej lub witryn internetowych osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób, na podstawie analizy nawyków przeglądania użytkownika.

 

Do czego NIE są stosowane Cookies na tej stronie internetowej?

Nie przechowujemy wrażliwych danych osobowych, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej itp. w plikach Cookie, których używamy. 

 

Jak mogę uniknąć używania plików cookie w tej witrynie?

 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Jeśli wolisz unikać używania Cookies na tej witrynie, biorąc pod uwagę wyżej opisane ograniczenia, musisz najpierw wyłączyć korzystanie z plików Cookie w przeglądarce, a następnie usunąć pliki Cookie zapisane w przeglądarce powiązanej z tą witryną. Możesz skorzystać z tej opcji, aby uniemożliwić korzystanie z plików Cookie w dowolnym momencie.

 

Jak wyłączyć i uniemożliwić korzystanie z plików Cookies?

Użytkownik może ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki Cookie z tej witryny w dowolnym momencie, zmieniając konfigurację przeglądarki, wykonując czynności wskazane poniżej. Chociaż ustawienia są różne w każdej przeglądarce, pliki Cookie są zwykle konfigurowane w menu "Preferencje" lub "Narzędzia" oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania plików Cookie w przeglądarce, zobacz menu "Pomoc" w samej przeglądarce.

 

 1. 2.      Zmiana zasad postępowania z plikami cookies

Powyższe informacje mogą ulec zmianie, wedle uznania i potrzeb ADO. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu naszej Platformy (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając nawet do użytkowników wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać im możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. Zaleca się każdorazowe czytanie informacji zawartej w zakładce Polityka prywatności i plików cookies, w celu weryfikacji choćby drobnych zmian jej treści.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ADO zaleca przeanalizowanie zarówno niniejszej polityki prywatności jak również Regulaminu sklepu internetowego rypard.pl.

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w związku z tym ADO zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą na nich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu rypard.pl należącego do ADO.

 

Produkt dodany do porównania

Informacja dla klientów L&J Jarosław Pikuła sp. j. w Gorzowie Wlkp.
(dot. sklepów stacjonaych i sklepu inteetowego)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest L&J Jarosław Pikuła sp. j. ul. Brukselska 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy oraz ewentualnego rozliczenia transakcji zgodnie z przepisami prawa publicznego (np. podatkowego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
W przypadku skorzystania z usług inteetowych w sklepie inteetowym www.rypard.pl: konto użytkownika sklepu oraz Newsletter, przetwarzanie danych odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez klienta, zapisującego się do usługi inteetowej czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3) Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby, które świadczą na rzecz ADO usługi niezbędne dla wykonania umowy oraz realizacji obowiązków ADO wynikających z przepisów prawa, tj. Kurierom, Podmiotowi świadczącemu usługi księgowo – finansowe (księgowa).

4) Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres:

a) w odniesieniu do klientów sklepu:

- niezbędny dla ochrony i dochodzenia Pana/Pani praw, jako konsumenta, oraz

- niezbędny dla ochrony i dochodzenia praw przysługujących Administratorowi Danych Osobowych, a także

- w zakresie rozliczenia podatkowego dokonanych transakcji przez okres jaki wynika z przepisów prawa podatkowego;

b) w odniesieniu do osób korzystających z usług inteetowych ( konto w sklepie inteetowym, Newsletter):

- do czasu usunięcia konta w sklepie inteetowym lub cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości Newslettera.

5) Prawa osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu

Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, uaktualnienia, i zmiany,

c) usunięcia, np. w związku z cofnięciem zgody na przetwarzanie w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody - jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

 

6) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/ dobrowolne/ *, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy/ odmową . świadczenia usług marketingowych objętych zgodą.

9) Przekazywanie danych odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Informacje dodatkowe:

W zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi na Platformie, niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić nam tych danych, możliwe, że nie będzie mógł on zarejestrować się, jako użytkownik lub że nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji.

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu. Dane będą przechowywane odpowiednio zapisane i chronione przez niezbędny okres czasu, uzasadniony ochroną interesów klienta i ADO, a zatem czas, w jakim mogłaby powstać odpowiedzialność cywilna, administracyjnoprawna oraz podatkowa z tytułu zawartych transakcji oraz przetwarzania danych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w zależności od każdego przypadku, nastąpi usunięcie danych osobowych użytkownika.

Realizacja celów ADO wskazanych powyżej wymaga udostępnienia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy: instytucjom finansowym, instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom, dostawcom usług technologicznych, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcom usług związanych z obsługą klienta, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

ADO zobowiązuje się do korzystania z usług podmiotów które spełniają warunki przetwarzania danych określone w przepisach RODO, w tym podmiotom certyfikowanym oraz podmiotom, z którymi zawarta zostanie umowa o powierzeniu danych osobowych.

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw.

Niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

Ponadto należy podkreślić, że w sytuacji, gdy użytkownik udzieli nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody.

Jeżeli zaś podstawą prawną do przetwarzania danych jest waśnie w/w zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

W sytuacji zaś gdy przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania skarg przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych .

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.RYPARD.PL W „POLITYCE PRYWATNOĄŚCI I PLIKÓW COOKIES”