Zasady wysyłki, zwrotu lub wymiany towaru

 

Wysyłka

Wszystkie zamówienia staramy się realizować w przeciągu 3 dni roboczych. Niekiedy z przyczyn bardziej lub mniej zależnych od nas, czas ten może się wydłużyć, o czym zawsze informujemy klienta. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Dokładamy wszelkich starań, aby klient zawsze był zadowolony zarówno z towaru, jak i samej obsługi. 

Na życzenie kupującego wystawiamy faktury VAT.
Wszelkie dane do faktury prosimy umieścić w formularzu po zakupie towaru bądź w mailu.

 

Zwrot towaru

Zakupiony towar można zwrócić do 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, musi posiadać także wszystkie metki, naklejki i inne tego typu elementy, umieszczone na towarze przez producenta.

TOWAR NIE POSIADAJĄCY WYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW BĘDZIE UZNANY ZA UŻYWANY I NIE BĘDZIE PODLEGAŁ ZWROTOWI. 

Odsyłany towar musi być nam dostarczony w nienagannym stanie, tak jak my dostarczamy go Klientowi. Wszystkie przesyłki zawierające odzież z wyciągniętymi protektorami, podpinkami, spakowane niechlujnie, będą odsyłane do Klienta na jego koszt.

Aby zwrócić zakupiony towar należy odesłać go wraz z oryginałem dowodu zakupu tj. paragonem lub fakturą VAT oraz dołączonym numerem konta do przelewu.

Firma L&J Rypard w żadnym przypadku nie zwraca kosztów przesyłki za zamówiony towar. Prosimy o przemyślane zakupy.

Aby zwrócić towar należy odesłać go na adres:

L&J RYPARD

ul. KONIAWSKA 48

66-400 GORZÓW WLKP

FIRMA L&J RYPARD ZASTRZEGA OKRES 14 DNI NA ZWROT NALEŻNOŚCI ZA ZWRACANY TOWAR NA WSKAZANE KONTO.

Pieniądze za zwracaną odzież przelewamy tylko i wyłącznie na konto bankowe klienta.

NIE WYSYŁAMY PRZEKAZÓW POCZTOWYCH GOTÓWKOWYCH

NIE ODBIERAMY PACZEK ZA POBRANIEM

 

Wymiana towaru

Jeśli okaże się że rozmiar był nietrafiony lub nie leży dobrze, towar można wymienić (o ile jest dostępny) na inny rozmiar lub model.

Podstawą do pomyślnej wymiany towaru jest dołączenie do przesyłki dowodu zakupu, bądź jego kopii wraz z wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany. Towar wymieniany nie może nosić żadnych śladów użytkowania, musi posiadać wszystkie metki, naklejki i inne tego typu elementy umieszczone na towarze przez producenta.

TOWAR NIE POSIADAJĄCY WYZEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW BĘDZIE UZNANY ZA UŻYWANY I NIE BĘDZIE PODLEGAŁ WYMIANIE. 

Odsyłany towar musi być nam dostarczony w oryginalnym stanie, tak jak my dostarczamy go Klientowi. Wszystkie przesyłki zawierające odzież z wyciągniętymi protektorami, podpinkami, membranami lub też spakowane niechlujnie, będą odsyłane do Klienta na jego koszt.

Aby wymienić towar należy odesłać go na adres:

L&J RYPARD

ul. KONIAWSKA 48

66-400 GORZÓW WLKP

W przypadku wymiany koszty przesyłki w OBIE strony pokrywa kupujący.

Produkt dodany do porównania

Informacja dla klientów L&J Jarosław Pikuła sp. j. w Gorzowie Wlkp.
(dot. sklepów stacjonaych i sklepu inteetowego)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest L&J Jarosław Pikuła sp. j. ul. Brukselska 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy oraz ewentualnego rozliczenia transakcji zgodnie z przepisami prawa publicznego (np. podatkowego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
W przypadku skorzystania z usług inteetowych w sklepie inteetowym www.rypard.pl: konto użytkownika sklepu oraz Newsletter, przetwarzanie danych odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez klienta, zapisującego się do usługi inteetowej czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3) Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby, które świadczą na rzecz ADO usługi niezbędne dla wykonania umowy oraz realizacji obowiązków ADO wynikających z przepisów prawa, tj. Kurierom, Podmiotowi świadczącemu usługi księgowo – finansowe (księgowa).

4) Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres:

a) w odniesieniu do klientów sklepu:

- niezbędny dla ochrony i dochodzenia Pana/Pani praw, jako konsumenta, oraz

- niezbędny dla ochrony i dochodzenia praw przysługujących Administratorowi Danych Osobowych, a także

- w zakresie rozliczenia podatkowego dokonanych transakcji przez okres jaki wynika z przepisów prawa podatkowego;

b) w odniesieniu do osób korzystających z usług inteetowych ( konto w sklepie inteetowym, Newsletter):

- do czasu usunięcia konta w sklepie inteetowym lub cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości Newslettera.

5) Prawa osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu

Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, uaktualnienia, i zmiany,

c) usunięcia, np. w związku z cofnięciem zgody na przetwarzanie w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody - jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

 

6) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/ dobrowolne/ *, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy/ odmową . świadczenia usług marketingowych objętych zgodą.

9) Przekazywanie danych odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Informacje dodatkowe:

W zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi na Platformie, niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić nam tych danych, możliwe, że nie będzie mógł on zarejestrować się, jako użytkownik lub że nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji.

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu. Dane będą przechowywane odpowiednio zapisane i chronione przez niezbędny okres czasu, uzasadniony ochroną interesów klienta i ADO, a zatem czas, w jakim mogłaby powstać odpowiedzialność cywilna, administracyjnoprawna oraz podatkowa z tytułu zawartych transakcji oraz przetwarzania danych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w zależności od każdego przypadku, nastąpi usunięcie danych osobowych użytkownika.

Realizacja celów ADO wskazanych powyżej wymaga udostępnienia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy: instytucjom finansowym, instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom, dostawcom usług technologicznych, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcom usług związanych z obsługą klienta, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

ADO zobowiązuje się do korzystania z usług podmiotów które spełniają warunki przetwarzania danych określone w przepisach RODO, w tym podmiotom certyfikowanym oraz podmiotom, z którymi zawarta zostanie umowa o powierzeniu danych osobowych.

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw.

Niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

Ponadto należy podkreślić, że w sytuacji, gdy użytkownik udzieli nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody.

Jeżeli zaś podstawą prawną do przetwarzania danych jest waśnie w/w zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

W sytuacji zaś gdy przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania skarg przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych .

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.RYPARD.PL W „POLITYCE PRYWATNOĄŚCI I PLIKÓW COOKIES”